woensdag 11 januari 2012

Chantal van Eijk, analyse kindertekeningen

Les 1: het tekenen van een mensfiguur
In deze les bij beeldende vormgeving moesten we onvoorbereid een mensfiguur gaan tekenen. Zie hieronder.

Zoals je kunt zien is dit mensfiguur niet correct. Dat komt omdat ik het moeilijk vind om handen en voeten te tekenen. Ook de knieschijven kloppen niet. Verder is de vrouw nogal aan de dunne kant, erg klein en zeer soepel getekend.

Les 2: het tekenen van een mensfiguur in goede verhouding


Deze man is iets beter volgens de verhoudingen getekend. De benen zijn hier op het goede lengte formaat. Ook kloppen de knieën aardig en zijn er zelf handen en voeten getekend. Wel is deze man erg breed van postuur geworden. Hij heeft wel een hals/nek gekregen. In zijn taille is hij nog aan de smalle kant. Wel zie je in deze tekening meer ‘spieren’ dan soepelheid.
 Ik ben mij ervan bewust geworden dat een mens eigenlijk erg lange armen en benen heeft.

Fantasie poppetje – zonder verhoudingen
We mochten een poppetje tekenen die niet de juiste verhoudingen had. Het moest juist extreem uit verhouding gaan. Zoals je hier rechts ziet is mijn poppetje erg extreem geworden. Hij heeft namelijk erg lange benen gekregen. Een te groot hoofd. Een driehoekig lijf en zijn handen en voeten lijken net zwemvliezen. Juist omdat mijn poppetje zo uit verhouding is gegaan vind ik hem wel goed gelukt.

Analyseren van kindertekeningen
Kindertekening 1
Deze tekening is gemaakt door Levy uit groep 5.


Kleur: dingkleur genoemd, niveau 3. Dat kun je zien aan de gele zon, de witte wolken en het rode dak.
Vorm: op niveau middenbouw, niveau 3. Het poppetje past namelijk door de deur.
Mensfiguur: de leerling maakt al gebruik van het silhouet figuur. De leerling tekent armen en lijf in één ononderbroken lijn en zit dus op niveau 6.
Ruimte: qua ruimte zit de leerling in fase 3 want de onderrand is de grond zelf.

Aangezien het kind dingkleuren gebruikt en een grondvorm van een huis is het de bedoeling om deze verstarring te doorbreken. Het kind moet nieuwe, aanvullende impulsen krijgen. Een bij de belevingswereld aansluitende her- confrontatie met de werkelijkheid kan naast een gesprek het beste werken.

Kindertekening 2
Deze tekening is gemaakt door Amber uit groep 5.Kleur: ook hier wordt weer gebruik gemaakt van dingkleur, ditmaal heeft de zon ook de kleur rood erbij. Daarom zou ik zeggen dat de leerling een kleine stap heeft gezet naar realistisch kleurgebruik. Daarom zit de leerling begin fase 4.
Vorm: met de vorm is de leerling iets slordiger. De poppetjes passen niet door de deur maar wel in het huis. Dus zit de leerling in fase 3.
Mensfiguur: het mensfiguur wordt ‘en profile’ getekend. Namelijk van opzij, maar het hoofd naar voren gericht.
Ruimte: de leerling zit met ruimte betreft in fase 4 want er wordt een zelfgetekende grondlijn van gras gemaakt. Ook wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van aanzichten, zoals de zon.

Kindertekening 3
Deze tekening is gemaakt door Karlo uit groep 5.Kleur: de leerling maakt gebruik van expressionistisch kleurgebruik. Het heeft toevallig de kleur gepakt die in de beurt lag. Vooral bij het 2e en 3e poppetje. Bij het 1e poppetje zie je toch duidelijk dat er op de kleuren is gelet. Ik ga ervan uit dat dit te maken heeft gehad met de tijd. Want de andere poppetjes zijn ook nog niet af en de eerste wel. Daarom ken ik de leerling toch fase 2 toe.
Vorm: het poppetje past wel in het huis maar niet door de deur. Daarom kies ik hier voor fase 3.
Mensfiguur: het mensfiguur wordt als een ‘complete’ mensfiguur gemaakt, vandaar fase 5.
Ruimte: hier zit de leerling in fase 3 want de onderrand is de grond.
Ritme: geen versieringen.

Kindertekening 4
Deze tekening is gemaakt door Damian uit groep 5.
 
Kleur: de leerling werkt overwegend met koude kleuren, dus dat is fase 6.
Mensfiguur: het mensfiguur is een combinatie van een draadfiguur en een silhouet figuur. Omdat de draad door het poppetje heen loopt. Ik kan niet goed beoordelen in welke fase deze leerling zit. De leerling heeft het draadfiguur blijkbaar nog wel nodig als basis. Wel heeft de draadfiguur een aantal details gekregen. Zoals een hoed. Verder is de figuur ook statisch. Dus ik kan deze fase niet goed beoordelen.
Ruimte: de leerling zit in fase 6. Er zijn namelijk meerdere grondlijnen. Ook worden er wegen getekend en is er sprake van omklapping van de voeten en handen van de man. Ergens schat ik dit kind toch begin fase 7 omdat hij de raampjes in perspectief probeert te tekenen. Ook is hier een combinatie van aanzichten gemaakt.
Ritme: nauwelijks.


 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten